K/S Hamlet

K/S Hamlet blev etableret af ID som folkekommanditselskab i 1992. De 294 kommanditister i K/S Hamlet ejer anparter i kommanditselskabet K/S Vesterhavet.

Alle anparter oppebærer fuld ret til afskrivninger og fradrag af underskud i investors kapitalindkomst.

Alle anparter kan omsættes frit under forbehold af selskabets godkendelse af køber. Anparternes indre værdi og konsekvenser af køb og/eller salg af K/S Hamlet anparter kan fås hos ID´s sekretariatOversigt over anparternes indre værdi.


Information:
Nøgletal

Bestyrelse:
Fritz Larsen
Erik Berg Andersen
Vilfred Vind

Budget:

Hamlet budget 2018

Årsregnskab:

KS Hamlet – Årsrapport 2019

KS Hamlet – Skattemæssige opgørelser for 2019

Hamlet ½-år 2019

 

Generalforsamling:

2020 Referat Ordinær GF Hamlet