K/S Hamlet

Selskabets bankforbindelse har meddelt at man ikke længere ønsker at frigive midler til selskabets fremtidige drift. På den baggrund er selskabets bestyrelse fratrådt. Selskabets revisor og administrator er ligeledes fratrådt. Herefter vil selskabet blive slettet i Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Der vil blive udsendt en skatteopgørelse som afslutning på K/S Hamlet i marts/april måned 2021 til investorerne. Det skattemæssige resultat af driften pr. anpart er minus/fradrag på kr. 31 og rest afskrivningsgrundlag udgør kr. 8.111 efter genvundne afskrivninger er kr. 1.394.

K/S Hamlet blev etableret af ID som folkekommanditselskab i 1992. De 294 kommanditister i K/S Hamlet ejer anparter i kommanditselskabet K/S Vesterhavet.

Alle anparter kan omsættes frit under forbehold af selskabets godkendelse af køber. Anparternes indre værdi og konsekvenser af køb og/eller salg af K/S Hamlet anparter kan fås hos ID´s sekretariatOversigt over anparternes indre værdi.


Information:
Nøgletal

Budget:

Hamlet budget 2018

Årsregnskab:

KS Hamlet – Årsrapport 2019

Bilag_til_selvangivelsen 2020 Hamlet

Hamlet ½-år 2019

 

Generalforsamling:

2020 Referat Ordinær GF Hamlet