K/S Vesterhavet

Til investorerne i K/S Vesterhavet,

Nyt regnskab for Craig Group Limited er offentliggjort på vores hjemmeside.

 

K/S Vesterhavet blev etableret af ID som folkekommanditselskab i 1990. Kommanditisterne ejer skibet m/v “Grampian Orcades” leveret i 1991. Selskabets skib m/v Grampian Hunter er solgt i starten af 2017.

Grampian_Hunter_500x302
Gramphian Hunter

Skibene var oprindeligt udlejet på en 15-årig lejeaftale med Orcades Offshore AS, som gik konkurs i lejeperioden. Skibene er i dag langtidsudlejet til North Star Shipping Ltd.

Alle anparter oppebærer fuld ret til afskrivninger og fradrag af underskud i investors kapitalindkomst.

Alle anparter kan omsættes frit under forbehold af selskabets godkendelse af køber. Anparternes indre værdi og konsekvenser af køb og/eller salg af K/S Vesterhavet anparter kan fås hos ID Management.


Information:

Udbud år 1990
Udbudte anparter stk.: 2.513
Anpartsstørrelse: 50.000 kr.
Oprindelig hæftelse: 100.000 kr.
Overdragelsesgebyr pr. anpart: 2.900 kr.
Indskud: 19.000 kr.
Ekstra opkrævning til dato: 14.900 kr.
Udlodning til dato: 19.200 kr.
Resthæftelse: 1.000 kr.

Bestyrelsen:
Fritz Larsen
Erik Berg Andersen
Vilfred Vind

Budget:

Budget Vesterhavet 2018

Årsrapport:

KS Vesterhavet – Årsrapport 2019

Vesterhavet halvårsmeddelse 2019

Specifikationer:

KS Vesterhavet – Skattemæssige opgørelser for 2019

Generalforsamling

Generalforsamlingsreferat 2019 – Vesterhavet


Craig Group Limited:

Graig Group – 2015 – financials