K/S Vesterhavet

Til investorerne i K/S Vesterhavet,

Selskabet sidste tilbageværende skib er solgt og selskabet er under afvikling.

Bestyrelsen forventer at selskabet vil blive lukket med virkning fra 1. november 2020.

Der vil blive udloddet til selskabets investorer i forbindelse med lukningen 1. november 2020.

Der vil ikke blive afholdt genralforsamling i.f.m. lukningen, men der vil bliver udfærdiget periode regnskab for selskabet.

Bestyrelsen for K/S Vesterhavet.

 

K/S Vesterhavet blev etableret af ID som folkekommanditselskab i 1990. Kommanditisterne ejer skibet m/v “Grampian Orcades” leveret i 1991. Selskabets skib m/v Grampian Hunter er solgt i starten af 2017.

Grampian_Hunter_500x302
Gramphian Hunter

Skibene var oprindeligt udlejet på en 15-årig lejeaftale med Orcades Offshore AS, som gik konkurs i lejeperioden. Skibene er i dag langtidsudlejet til North Star Shipping Ltd.

Alle anparter oppebærer fuld ret til afskrivninger og fradrag af underskud i investors kapitalindkomst.

Alle anparter kan omsættes frit under forbehold af selskabets godkendelse af køber. Anparternes indre værdi og konsekvenser af køb og/eller salg af K/S Vesterhavet anparter kan fås hos ID Management.


Information:

Udbud år 1990
Udbudte anparter stk.: 2.513
Anpartsstørrelse: 50.000 kr.
Oprindelig hæftelse: 100.000 kr.
Overdragelsesgebyr pr. anpart: 2.900 kr.
Indskud: 19.000 kr.
Ekstra opkrævning til dato: 14.900 kr.
Udlodning til dato: 19.200 kr.
Resthæftelse: 1.000 kr.

Bestyrelsen:
Fritz Larsen
Erik Berg Andersen
Vilfred Vind

Budget:

Budget Vesterhavet 2018

Årsrapport:

KS Vesterhavet – Årsrapport 2019

Vesterhavet halvårsmeddelse 2019

Specifikationer:

KS Vesterhavet – Skattemæssige opgørelser for 2019

Generalforsamling

2020 Referat Ordinær GF Vesterhavet


Craig Group Limited:

Graig Group – 2015 – financials