K/S Vesterhavet

Selskabet er opløst med udgangen af 2020.

Efter salg af selskabets sidste skib til North Star Shipping Ltd. har bestyrelsen og administrator arbejdet på afvikling af K/S Vesterhavet efter 30 års drift. Investeringen i K/S Danskib 63 er solgt med betydeligt tab til følge og datterselskabet på Gibraltar er likvideret og opløst. Der er udloddet til hver anpart på kr. 1.774. Udlodningen fandt sted ultimo oktober 2020. Herudover vil hver anpart opnår et skattemæssigt driftsresultat på minus kr. 198 og genvundne afskrivninger på kr. 1.022 på selvangivelsen for indkomståret 2020. Der vil som sædvanligt blive udsendt skattebilag primo 2021 til investorerne.

Investorer som ønsker yderligere oplysning, er velkommen til at kontakte administrator ID Management ApS på telefon 39 47 92 00.

K/S Vesterhavet blev etableret af ID som folkekommanditselskab i 1990. Kommanditisterne ejer skibet m/v “Grampian Orcades” leveret i 1991. Selskabets skib m/v Grampian Hunter er solgt i starten af 2017.

Grampian_Hunter_500x302
Gramphian Hunter

Skibene var oprindeligt udlejet på en 15-årig lejeaftale med Orcades Offshore AS, som gik konkurs i lejeperioden. Skibene er i dag langtidsudlejet til North Star Shipping Ltd.

Alle anparter oppebærer fuld ret til afskrivninger og fradrag af underskud i investors kapitalindkomst.

Alle anparter kan omsættes frit under forbehold af selskabets godkendelse af køber. Anparternes indre værdi og konsekvenser af køb og/eller salg af K/S Vesterhavet anparter kan fås hos ID Management.


Information:

Udbud år 1990
Udbudte anparter stk.: 2.513
Anpartsstørrelse: 50.000 kr.
Oprindelig hæftelse: 100.000 kr.
Overdragelsesgebyr pr. anpart: 2.900 kr.
Indskud: 19.000 kr.
Ekstra opkrævning til dato: 14.900 kr.
Udlodning til dato: 19.200 kr.
Resthæftelse: 1.000 kr.

Bestyrelsen:
Fritz Larsen
Erik Berg Andersen
Vilfred Vind

Budget:

Budget Vesterhavet 2018

Årsrapport:

Afsluttende perioderegnskab 2020 – KS Vesterhavet

KS Vesterhavet – Årsrapport 2019

Vesterhavet halvårsmeddelse 2019

Specifikationer:

Vesterhavet_skattebilag_2020
Generalforsamling

2020 Referat Ordinær GF Vesterhavet


Craig Group Limited:

Graig Group – 2015 – financials