Markedsorientering

Der er en lang række konsulentfirmaer som servicerer dry bulk shipping. Traditionelt har der været tale om engelske og norske konsulenthuse. Disse konsulenthuse udbyder en analyser og estimater for udviklingen i dry bulk shipping.

På baggrund af analyser fra disse konsulenthuse fastlægger ID Management de estimater der indgår i budgetterne for de enkelte investeringsprojekter.

Der er meget stor usikkerhed forbundet med anvendelse af data, selvom de forskellige konsulenthuse ofte har eksisteret i en menneskealder og har global dækning med kontorer spredt over det meste af verden er der meget vanskeligt at forudsige udviklingen inden for dry bulk på både kort og lang sigt.

ID Management ApS er af den opfattelse af, at konsulenthusene som regel er gode til at forudsige retningen på udviklingen, men ikke er i stand til at forudsige vendepunkterne.

I vores link-samling er listet en lang række links som samlet kan være med til at give et billede af det aktuelle marked for dry bulk shipping. Ligesom vi rateudviklingen for en handysize dry bulk carrier vises under menupunktet Markedsnyt.