Indre værdi af anparter

Henvendelse om køb og salg af anparter kan ske til ID Management ApS.